Styret

Styret i Lefsefestivalen består av:

Anne Holen Helseth – leder tlf 908 66825

Ragnhild Øverlien – kasserer tlf 996 90922

Marita Søholt – sekretær tlf 971 60034

Grethe Malmedal – styremedlem tlf 977 65172

Åshild Bjerkeseth Malmedal styremedlem tlf 924 62858